Dni mozgu

Category

IV Wrocławskie Dni Mózgu 2016

Już po raz kolejny Wrocław dołączy do obchodów Światowego Tygodnia Mózgu. Z tej okazji 16 i 17 marca 2016 członkowie Koła Psychologii Klinicznej Psyche oraz Koła Naukowego Psychologii Poznawczo-Behawioralnej VR4Health przygotowują konferencję naukową poświęconą zagadnieniom wciąż rozwijającej się dziedziny jaką jest neuropsychologia.

Będziemy mieli możliwość poznania podstaw funkcjonowania ludzkiego mózgu oraz najnowszych technologii wykorzystywanych w odkrywaniu jego niezwykłości. Wspólnie zastanowimy się nad codziennym życiem osób dotkniętych zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego i nad możliwymi formami pomocy dla nich.

Konferencja IV Wrocławskie Dni Mózgu 2016 dotyczyć będzie najnowszych trendów teoretycznych i badawczych w problematyce neuronauk. Wykłady będą poświęcone takim tematom jak neuropsychologia kliniczna, neuropsychologia poznawcza, neurokognitywistyka, neurologia, neurolingwistyka. W programie konferencji przewidziane są warsztaty (dotyczące min. metod neuroobrazowania mózgu i sposobów jego wykorzystywania do badania funkcji ludzkiego mózgu). Usłyszymy m.in. wpływie muzyki na mózg, psycholingwistyce, sposobie odbierania wrażeń estetycznych oraz o wnioskach z badań nad pamięcią i wrażliwością węchową osób niewidomych.

Wykłady prowadzone będą przez aktywnie działających w dziedzinie psychologii, neuropsychologii i neurobiologii naukowców i badaczy. Wśród prelegentów znajdują się m.in.: prof. Piotr Francuz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr hab. Grzegorz Żurek profesor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dr Agnieszka Sorokowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Amelia Golema z Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, przedstawiciele Centrum Spotkań kierowanego przez prof. Joannę Rymaszewską z Zakładu Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, przedstawiciele Kliniki Leczenia Jąkania prowadzonej przez mgr Ewę Galewską i inni.

Dodatkowo w programie przewidziane są warsztaty dotyczące m.in. metod neuroobrazowania mózgu, percepcji ciała w wirtualnej rzeczywistości oraz metod pracy z osobami z problemem jąkania. Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę na temat tego jak pomóc osobom cierpiącym na chorobę Alzheimera oraz jak polepszyć funkcje poznawcze osób z otępieniem.

Mamy również przyjemność poinformować, że pozytywnie zrecenzowane artykuły prelegentów konferencji zostaną opublikowane w czasopiśmie Polish Journal of Applied Psychology, którego redaktorem naczelnym jest dr hab. Bożena Janda Dębek, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Chęć biernego uczestnictwa w wydarzeniu prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, do którego link znajduje się poniżej. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma zaświadczenie biernego uczestnictwa w konferencji.


Formularz zgłoszeniowy dla biernych uczestnikówSerdecznie zapraszamy!

III Wrocławski Dzień Mózgu 2015!

Warsztat edukacyjny: Klinika Leczenia Jąkania – „Codzienne funkcjonowanie osób jąkających się i najnowsze wyniki badań Państwa Galewskich”

W tym roku ponownie zapraszamy na warsztaty edukacyjne, które zostaną przeprowadzone przez mgr Ewę Galewską i mgr Tomasza Galewskiego z Kliniki Leczenia Jąkania w Warszawie. Zapisy na warsztaty zostaną uruchomione już wkrótce. Zapraszamy do śledzenia terminu zapisów oraz zapoznania się z abstraktem przybliżającym tematykę warsztatu.

Abstrakt: Nie jest odkryciem, że każdy z nas w inny sposób widzi świat i w inny sposób przetwarza otrzymywane o nim informacje. Psycholog, chcąc wyjaśnić zachowanie obserwowanej osoby, musi zgromadzić wiedze o czym i w jaki sposób ona myśli, oraz musi osadzić te procesy w kontekście sytuacyjnym stanowiącym tło dla tychże procesów. Ale czy tylko tło? Analizując problem: co myśli i w jaki sposób myśli obserwowana osoba, musimy wyjść od tego w jaki sposób przetwarza ona informacje, które otrzymuje z otoczenia oraz te, które już o tym otoczeniu posiada a także, i co wydaje się równie istotne, po co i w jakim celu te informacje (bodźce) przetwarza. Warsztat, na który zapraszam jest kolejnym z cyklu: „Ja jąkający (się)”. Tym razem chciałbym pokazać w jaki sposób u osób jąkających przebiegają procesy spostrzegania i przetwarzania bodźców. W tym celu odwołamy się do wyników testu Figury Złożonej Reya (Complex Figure of Rey-Osterrieth; CFR). W kontekście wyników uzyskiwanych w tym teście przez osoby jąkające, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w pewnych sytuacjach zachowują się one w sposób, z perspektywy osoby niejąkającej (się), adaptacyjnie nieefektywny.

III Wrocławski Dzień Mózgu 2015!

III Wrocławski Dzień Mózgu 2015

Dzień Mózgu to interdyscyplinarna konferencja naukowa poświęcona szeroko pojętej tematyce neuronauk. Trzecia edycja konferencji odbędzie się w dniu 12 marca 2015 roku w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Dawida 1 we Wrocławiu.

W programie wydarzenia znajdą się wykłady oraz warsztaty edukacyjne poświęcone między innymi tematyce neuropsychologii klinicznej, neuropsychologii poznawczej oraz neurolingwistyce. W tym roku uczestnicy konferencji będą mieli również okazję wziąć udział w sesji posterowej.

Zapraszamy serdecznie koła naukowe oraz studentów, zainteresowanych prezentacją własnych osiągnięć naukowych z dziedziny neuronauki do czynnego udziału w sesji posterowej. Poster powinien dotyczyć przeprowadzonych badań lub problemowych przeglądów z obszaru badań nad mózgiem lub zastosowań neuronauki. W celu zgłoszenia czynnego uczestnictwa prosimy o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego (pobierz formularz) oraz przesłanie na nasz adres: dnimozgu@uni.wroc.pl . Na zgłoszenia czekamy do 10 lutego 2015 r.

Zapraszamy również do śledzenia najnowszych informacji dotyczących konferencji na fanpage’u: LINK

Koło Naukowe Psychologii Klinicznej Psyche
Studenckie Koło Psychologii Poznawczo-Behawioralnej VR4Health
Instytut Psychologii UWr

II Wrocławskie Dni Mózgu!

II Wrocławskie Dni Mózgu 2014

Dni Mózgu 2014 to organizowane już po raz drugi we Wrocławiu obchody Światowego Tygodnia Mózgu, które są koordynowane przez współpracę członków Interdyscyplinarnego Koła Pomocy Neuropsychologicznej działającego przy Uniwersytecie Wrocławskim i Koła Neuropsychologii działającego przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Wydarzenie odbędzie się 13 – 14 marca 2014 roku w siedzibach tych uczelni.

Poprzednia edycja Dni Mózgu okazała się ogromnym sukcesem. Dwa dni wykładów oraz warsztatów poruszających problematykę funkcjonowania ludzkiego mózgu, zgromadziły łącznie ok. 400 biernych słuchaczy. Takie zainteresowanie wśród odbiorców skłoniło organizatorów do podjęcia decyzji o kolejnej edycji tego przedsięwzięcia.

W tym roku ponownie głównym wydarzeniem podczas Dni Mózgu będzie interdyscyplinarna konferencja naukowa poświęcona problematyce neuronauk. Pragniemy pogłębić i poszerzyć poruszaną tematykę. Wykłady będą poświęcone takim tematom jak neuropsychologia kliniczna, neuropsychologia poznawcza, neurokognitywistyka, neurologia, neurochirurgia, neurolingwistyka. W programie konferencji przewidziane są warsztaty (dotyczące min. metod neuroobrazowania mózgu i sposobów jego wykorzystywania do badania jego funkcji). Celem Dni Mózgu jest pogłębienie świadomość społeczeństwa odnośnie niezwykle popularnej i rozwijającej się neuropsychologii, a przy tym dokładne poznanie obszarów jej zainteresowania, w tym: chorób układu nerwowego, przetwarzania informacji w ośrodkowym układzie nerwowym. Chcemy zwrócić uwagę społeczeństwa na codzienne funkcjonowanie osób zmagających się z uszkodzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego. Ponadto zastanowimy się jakie możliwościach stwarza nam współczesna technologia w odkrywaniu niezwykłości naszego mózgu.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu oraz śledzenia najnowszych informacji na temat organizowanej konferencji na nowym fanpage’u Wrocławskich Dni Mózgu: LINK

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress