Program


15 marca 2016
WYKŁAD OTWARTY

13:00-14.15 prof. dr hab. Piotr Francuz, Dyrektor Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Katedry Psychologii Eksperymentalnej, Iwo Zaniewski, James Cutting, Paweł Augustynowicz – „W poszukiwaniu harmonii w obrazach malarskich. Perspektywa neuronauki poznawczej”, Aula II p.

16 marca 2016
WYKŁADY

14:00-14:15 Rozpoczęcie , Aula II p.
14:15-15:15 prof. dr hab. Elżbieta Pyza , Kierownik Zakładu Biologii i Obrazowania Komórki, Instytut Zoologii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego – „Rytmy i zegar okołodobowy mózgu – blaski i cienie”, Aula II p.
15.15:16:00 dr Agnieszka Sorokowska Zakład Psychologii Ogólnej, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego – „Kompensacja sensoryczna: pamięć i wrażliwość węchowa u osób niewidomych”, Aula II p.
16:00:16:15 Przerwa kawowa
16:15:17:00 dr Piotr Styrkowiec, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego – „Rozpoznawanie i chwytanie narzędzi na podstawie informacji dotykowych – badanie fMRI”, Aula II p.
17:00-18:00 mgr Agnieszka Żelwetro, Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – „Profile neuropsychologiczne otępień”, Aula II p.
18:00-18:15 Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy plakat. Czas prezentacji plakatów od godziny 14.00, Aula II p.

17 marca 2016
WYKŁADY

9:00-9:15 Rozpoczęcie, Aula II p.
9:15-10:15 dr hab. Grzegorz Żurek prof. AWF Katedra Biostruktury, Zakład Anatomii Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – „Tuning mózgu – prezentacja koncepcji i jej założeń”, Aula II p.
10:15-11:15 prof. dr hab. Joanna Błaszczak , Kierownik Pracowni Badań Eksperymentalnych nad Językiem, Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego – „Językoznawstwo teoretyczne a psycholingwistyka: badania eksperymentalne jako dostarczyciel dowodów dla teoretycznych analiz”, Aula II p.
11:15-11:45 Przerwa kawowa
11:45-12:15 mgr Katarzyna Bulińska, koordynator Centrum Spotkań w DDP „Na Ciepłej”, doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Dorota Szcześniak, Katarzyna Urbańska, Joanna Rymaszewska – „Centrum spotkań dla osób z otępieniem i ich opiekunów – miejsce inne niż wszystkie”, s. 22
12:15-13:00 dr Amelia Golema Pracownia Kształcenia Słuchu i Wyobraźni Muzycznej, Akademia Muzyczna we Wrocławiu – „Ucho – mózg – trasa szybkiego ruchu. Słuch absolutny: dar czy koszmar?”, s. 22
13:00-14:00 mgr Ewa Galewska, mgr Tomasz Galewski , Klinika Leczenia Jąkania – „Jaką wiedzę daje neuronauka terapeucie osoby jąkającej?”, s. 22
14:00-15:00 Przerwa obiadowa

17 marca 2016
WARSZTATY


15:00-16:30 mgr Ewa Galewska, mgr Tomasz Galewski, Klinika Leczenia Jąkania, Warszawa – „Ja jąkający v.2.2. – myślenie, pamięć”, s. 21
15:15-16:45 dr Marcin Czub, Zakład Psychologii Ogólnej, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Marta Kowal, Ada Babijew, Laura Kolanko, Marta Kucharczyk – ,,Być awatarem. Wirtualna rzeczywistość a psychologia percepcji ciała”, s. 32
16:45-18:15 dr Agnieszka Sorokowska , Zakład Psychologii Ogólnej, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego – „Metody badania węchu w diagnostyce zaburzeń neurodegeneracyjnych”, s. 32
16:30-18:00 mgr Iga Jaworska-Gruszczyńska, Centrum Pomocy Psychologicznej Alter Ego, Centrum Spotkań „Na Ciepłej”, mgr Katarzyna Szulińska Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, Diagnostyczno- rehabilitacyjny Dzienny Oddział Psychiatryczny Ogólny dla Osób Dorosłych – „Gimnastyka mózgu i języka – rehabilitacyjny trening funkcji poznawczych i językowych w chorobach otępiennych oraz uszkodzeniach mózgu”, s. 51

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress