Warsztaty


„BYĆ AWATAREM. WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ A PSYCHOLOGIA PERCEPCJI CIAŁA”

Prowadzący:
dr Marcin Czub – Zakład Psychologii Ogólnej Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz studentki psychologii: Marta Kowal, Ada Babijew, Laura Kolanko, Marta Kucharczyk


Termin: 17 marca 2016, Godz.:15.00-16.30

Podczas warsztatów będziemy wykorzystywać technologię Rzeczywistości Wirtualnej (VR), na której bazie przeprowadzony zostanie zestaw doświadczeń ilustrujących wybrane aspekty psychologii ucieleśnienia.
Technologia zostanie wykorzystana do wywołania atrakcyjnych iluzji percepcyjnych – takich jak iluzja posiadania ciała innego niż własne, bądź iluzja przebywania w kilku miejscach równocześnie. Doświadczenia te będą punktem wyjścia dla omawiania teorii psychologicznych, które mogą je wyjaśnić.
Prezentowane zjawiska oraz teorie będą odnoszone do zastosowań praktycznych. Trzymając się przykładu ucieleśnia wirtualnego ciała – przedstawione zostaną badania nad redukcją uprzedzeń rasowych, gdzie osoby badane wirtualnie ucieleśniały ciało osoby czarnoskórej.
Od kilku lat w psychologii poznawczej oraz neuronauce pojawiają się publikacje przedstawiające atrakcyjne medialnie eksperymenty – na przykład eksperymentalnie wywołane wrażenie „wyjścia z ciała”, zamiany ciała z drugą osobą, lub zmniejszenia uprzedzeń radowych po ucieleśnieniu ciała osoby czarnoskórej.
Są to doświadczenia, które w żywy, a jednocześnie głęboki sposób dotyczą podstawowych pytań: Co sprawia, że czujemy się tymi, kim jesteśmy? W jaki sposób nasze ciało wpływa na zachowanie, poglądy oraz percepcję innych osób bądź sytuacji?
Warsztaty realizowane będą w ramach grantu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej “Być awatarem – wirtualna rzeczywistość a psychologia percepcji ciała.”

Filmik z warsztatów: http://beingavatar.org„JA JĄKAJĄCY V.2.2. – MYŚLENIE, PAMIĘĆ”

Prowadzący:
mgr Ewa Galewska -Klinika Leczenia Jąkania w Warszawie
mgr Tomasz Galewski – Klinika Leczenia Jąkania w Warszawie, Instytut Psychologii UKSW


Termin: 17 marca 2016, Godz.:15.00-16.30

Warsztat, na który zapraszamy jest kolejnym z cyklu: „Ja jąkający (się)”. Tym razem chcielibyśmy pokazać w jaki sposób „myślą” osoby jąkające. Procesy myślenia, tak jak i inne procesy wyróżniane przez psychologów, w przypadku osób jąkających odbywają się według innych algorytmów. Fakt ten nie jest jednak jednoznaczny z tym, że są one adaptacyjnie nieefektywne. Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji chcielibyśmy odwołać się do wykonania testu Figury Złożonej Reya (Complex Figure of Rey-Osterrieth; CFR) przez osoby jąkające i w kontekście wyników uzyskiwanych przez nie w tym teście spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jak powstaje obraz ich świata oraz jak one w tym świecie odnajdują się. W tym celu odwołamy się do wyników innych testów psychologicznych (osobowości) wykonanych przez osoby jąkające. Ich wyniki pozwalają w jakimś stopniu zrozumieć logikę systemu przetwarzanie informacji przez mózg osoby jąkającej. Pozornie nieadaptacyjne ich zachowania, w których odciska się w sposób patologizujący jąkanie, z ich perspektywy nie zawsze są oceniane jako adaptacyjnie nieefektywne.
Uczestnicy warsztatu pracując na baterii testów psychologicznych, będą mogli porównać swoje wyniki z wynikami uzyskanymi przez osoby jąkające i osoby z grup standaryzacyjnych. Celem takiego działania jest przede wszystkim stworzenie sytuacji do refleksji uczestników warsztatów nad specyficznością procesów myślenia osób jąkających, które to osoby, tak jak i my, są częścią naszego wspólnego świata. Chcemy wykazać, że… są one w naszym świecie a nie obok niego.„METODY BADANIA WĘCHU W DIAGNOSTYCE ZABURZEŃ NEURODEGENERACYJNYCH”

Prowadzący:
dr Agnieszka Sorokowska – Zakład Psychologii Ogólnej Uniwersytetu Wrocławskiego


Termin: 17 marca 2016, Godz.:16.30-18.00

Deficyty olfaktoryczne są objawem wielu chorób powiązanych z zaburzeniami funkcjonowania mózgu (np. schizofrenią, czy chorobą Alzheimera), a tymczasem niewiele osób w Polsce stosuje standaryzowane, tanie i proste w użyciu testy do diagnozy węchu w roli narzędzi przesiewowych. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną powszechnie stosowane metody badania węchu i pamięci węchowej człowieka„GIMNASTYKA MÓZGU I JĘZYKA -REHABILITACYJNY TRENING FUNKCJI POZNAWCZYCH I JĘZYKOWYCH W CHOROBACH OTĘPIENNYCH I USZKODZENIACH MÓZGU ”

Prowadzący :
Iga Jaworska-Gruszczyńska – Centrum Spotkań, Wrocław
Katarzyna Szulińska- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu


Termin: 17 marca 2016, Godz.16.30-18.00

W związku ze starzeniem się populacji coraz więcej osób zapada na choroby, których występowanie związane jest z wiekiem człowieka. Według niektórych badaczy blisko 30% osób powyżej 60. r.ż. doświadcza zaburzeń funkcji poznawczych, a u ponad połowy 90-latków rozwija się otępienie. Na skutek rozwoju nauk medycznych maleje śmiertelność w wyniku udarów i urazów mózgu oraz wydłuża się czas życia osób dotkniętych chorobami neurodegeneracyjnymi. Wszystko to sprawia, że niezwykle ważna staje się rehabilitacja neuropsychologiczna i logopedyczna, która ma na celu stymulację funkcji poznawczych i językowych. Trening funkcji poznawczych ma także wpływ na zachowanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym, co pomaga wydłużyć okres samodzielnego funkcjonowania. Podczas warsztatu przedstawione zostaną najczęściej występujące zaburzenia funkcji poznawczych. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z metodami i technikami pracy wykorzystywanymi w treningu prokognitywnym oraz będą mogli podjąć się samodzielnego projektowania tego rodzaju ćwiczeń.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress